A helyi gazdaságfejlesztést és városrehabilitációs fejlesztéseket támogató pályázati felhíváok jelentek meg, illetve emelkedett négy nyitott felhívás összege a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP), összesen 39,5 milliárd forint értékben.

20,6 milliárd forintra nőtt 13,8 milliárd forint emelést követően a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztést támogató felhívás keretösszege. A pályázat keretében a helyi és térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, épített vagy természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

17,3 milliárd forintról 28,3 milliárd forintra nőtt a gazdaságfejlesztést és a munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztési felhívás összege 11 milliárd forint emelést követően. A felhívás jellemzően alacsonyabb rendű, országos közutak felújítását és fejlesztését célozza annak érdekében, hogy a megyei jogú városok gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára. A támogatott beruházásoknak közvetetten a kis- és középvállalkozások működéséhez is szükséges közlekedési infrastruktúra fejlesztését kell segíteniük.

3,2 milliárd forintról 4,8 milliárd forintra nőtt az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését támogató felhívás összege. A felhívás célja az egészségügyi alapellátási rendszer infrastrukturális fejlesztése, az intézmények szolgáltatásainak korszerűsítése, a hozzáférési lehetőségek javítása.