Magyarország a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében mintegy 12 000 Mrd forint európai uniós fejlesztési forrást használhat fel, amely gyors és hatékony felhasználása csak akkor garantálható, ha az értékelésben résztvevő állami alkalmazottak egységes keretrendszerben, a szaktárcák által támasztott szakmai szempontok szerint végzik munkájukat.

A Miniszterelnökség szakértői névsorába regisztrált szakemberek közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott támogatási kérelmek szakmai színvonalát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kell értékelni. Az értékelésére elméleti és gyakorlati szakemberek jelentkezését várjuk különböző szakértői tématerületeken.

A Pályázat benyújtására nyitva álló határidő folyamatos, továbbra is várjuk a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő leendő értékelők jelentkezését a www.palyazat.gov.hu oldalon.

(forrás: palyazat.gov.hu)