A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. október 16-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

50.000.000 Ft és 750.000.000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatás
50.000.001 Ft, 2.000.000.000 Ft közötti kedvezményes kamatozású kölcsön
Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatás illetve a kölcsön összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
Támogatást igénylők köre: élelmiszeripari középvállalkozások
Tevékenységek:
a)Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás.
c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési
folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése
megújuló energia előállításával.
d) A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs
rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
e) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
f) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének
költsége.
g) Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása,
hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése.