Megjelent a pályázati kiírás a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére. A pályázaton elnyerhető támogatás jelentősen segíti helyi közlekedés feltételeinek javítását.

Pályázhat:
• önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás
• nonprofit szervezetek 
• egyházi jogi személy

Rendelkezésre álló forrás: 15 milliárd forint

Támogatási intenzitás: 100 %

Igénybevétel feltételei:
a)        kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban:  1. célterület)
• új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;
• a biztonságos közlekedés  feltételeit  megteremtő – a 3. mellékletben  meghatározott – gépjármű típusokra vonatkozó műszaki paraméterekkel rendelkező kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;
• arculati elemek elhelyezésére;
b)       kistérségi     közlekedési     szolgáltatás     fejlesztésére     egyéb     szolgáltatás     ellátásához     kapcsolódóan (a továbbiakban:  2. célterület)
• új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;
• a biztonságos közlekedés  feltételeit  megteremtő – a 3. mellékletben  meghatározott – gépjármű típusokra vonatkozó kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;
• arculati elemek elhelyezésére;

Elszámolható költség:
• terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5 000 000 forint;
• mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint.

Elszámolható kiadásnak minősül:
• a gépjármű beszerzési értéke;
• a beszerzett  gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége;
• a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége;
• beszerzett  gépjármű forgalomba helyezési költsége;
• a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó;
• az arculati elemekhez kapcsolódó költségek legfeljebb 80 000 forintig

A gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő illeték nem támogatható.

Beadási határidő: 2015.05.04 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015.05.13 18:00 óráig.