Idén is lehet pályázni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz kompenzációs támogatásra.

A Natura 2000 területeken található erdőkre vonatkozó erdőgazdálkodási előírások szigorúbbak az átlagosnál, így például fakitermelési korlátozások bevezetésével is jártak. Ezért az ezeken az erdőterületeken gazdálkodók vissza nem térítendő kompenzációs támogatást a igényelhetnek felmerülő költségek és jövedelem kiesésük ellentételezése céljából.
A pályázat benyújtási határideje 2015. május 15-ig.
Támogatást az a jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó igényelhet, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervvel, vagy azt a kérelem benyújtását megelőzően kérelmezte.
Nem támogatható az az erdőrészlet, amely állami, vagy önkormányzati tulajdonban van.

(Forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal)