2016 márciusában várható az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) felhívás dokumentációjának módosítása.

2016 márciusában várható az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) felhívás dokumentációjának módosítása, amely a „3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások IV. Követelmények” szakaszának a 2016. évi tápanyag-gazdálkodási terv elkészítésének határidejét meghatározó előírását érinti, és a következőképpen módosul:

„A támogatást igénylőnek 2016. évre vonatkozóan a tápanyag-gazdálkodási tervet a 2016. évi egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig kell elkészítenie.”

(forrás: palyazat.gov.hu)