A közbeszerzési szabályok 2015. november 1-től megváltoztak, így az 50% alatti támogatás intenzitással rendelkező vállalkozásokra is kiterjed a közbeszerzési kötelezettség.

Ebből eredően bizonyos feltételek teljesülése esetén a 2015. november 1. utáni beszerzések, megrendelések, szerződéskötések már közbeszerzési kötelezettséget vonhatnak maguk után.

Az új Közbeszerzési törvény (a 2011. évi CVIII. törvényt felváltó 2015. évi CXLIII. számú törvény, a továbbiakban: új Kbt.) 5. § (3) bekezdése alapján bővül az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek köre. Ennek értelmében 2015. november 1-től a pályázók/kedvezményezettek szélesebb köre köteles a közbeszerzési törvény alkalmazásával eljárni a projektmegvalósítás során.

A támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett – egyebek mellett – az az egyébként az új Kbt. hatálya alá nem tartozó szervezet is, amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az új Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet legalább 25.000.000,- forint összegben közvetlenül támogatja. Kiemelendő, hogy fentiekben meghatározott, támogatási összegen alapuló közbeszerzési kötelezettséget nem a teljes projekt viszonylatában, illetve a teljes projekt támogatási összege alapján, hanem az egyes konkrét beszerzések (közbeszerzések) tekintetében kell vizsgálni és megítélni.

Felhívják a figyelmet, hogy a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre, a közbeszerzési eljárások idő- és költségigényére, valamint arra, hogy az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek (ide értve a közbeszerzési eljárások jogszabály szerinti ellenőrzésének kezdeményezését is) megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.

(forrás: palyazat.gov.hu)