A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatot hirdet vállalkozások, költségvetési szervek és nonprofit szervezetek számára nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásaik erősítése, az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, illetve regionális együttműködéseiben való magyar részvétel előmozdítása érdekében.

A jelen pályázati felhívásban és az annak mellékletét képező útmutatóban leírt feltételeknek megfelelő és legjobbnak ítélt projektek vissza nem térítendő támogatására a rendelkezésre álló forrás erejéig, alprogramonként az alábbiak szerint van lehetőség:

„A” alprogram (Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása): az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 200 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 1,5 millió Ft (koordinátor1 esetén 3 millió Ft).

„B” alprogram (Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködése): az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 30 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 5 millió Ft.

(forrás: nkfih.hu)