A pályázat az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításához nyújt támogatást.

A pályázat célja a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

A rendelkezésre álló keretösszeg 200.000.000 Ft. A rendelkezésre álló összeg a tagozatok közötti arányosság figyelembe vétele mellett kerül felosztásra.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.000.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.

Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető: az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli szervezet, az MMA tv.-ben nevesített művészeti ágak területén működő civil szervezet, amelyet az arra jogosult bíróság 2015. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja, továbbá természetes személy. Amennyiben a pályázó természetes személy abban az esetben a támogatási összeg utalása kizárólag utófinanszírozással történhet.

A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve nyújtható be:
http://tamogatas.mma.hu/Login

A pályázatok beadásának határideje: 2016. március 31.

Részletek: http://www.mma.hu/palyazatok/-/content/10180/1/palyazati-felhivas-2016

(forrás: mma.hu)