A Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

A Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 17. §-a (továbbiakban: Flt.) és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a szabályozása alapján pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

A pályázat célja azon álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban/járadékban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja tv.) 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája: legfeljebb 2.000.000 Ft-ig terjedő, vissza nem térítendő tőkejuttatás. A legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás, és a vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás csak külön-külön nyújtható.

A támogatás forrása: A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizálta PMKH FF által e célra elkülönített 80.000.000 Ft kerete.
A tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázat 2016. április 01-től – 2016. augusztus 31-ig nyújtható be.

(forrás: kormanyhivatal.hu, Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály)