A Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal pályázatot hirdet univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására.
A pályázat kódja: KAB-AL-16
A pályázat célja az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek alaptevékenységét kiegészítő szolgáltatásainak támogatása, humánerőforrás és infrastrukturális fejlesztése a „Nemzeti Drogellenes Stratégia” című dokumentum, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szemléletének és prioritásainak figyelembevételével.

A pályázat keretében a szakmai feltételek javítására (fejlesztéssel, bővítéssel, átalakítással összefüggésben felmerülő költségek fedezetére, berendezési tárgyak, bútorok, számítógép, telefonvonal, fénymásoló készülék vásárlása, felhalmozási költségekre, felújításhoz, állagmegóváshoz szükséges költségekre), szolgáltatásvásárlásra (pl.: jogi tanácsadás, szupervízió) illetve a hiányzó szakember adott időszakra szóló költségeinek fedezetére van lehetőség.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 110.000.000 Ft.

A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész.

Támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével. Az államháztartásból származó bevétel nem minősül saját forrásnak.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, majd a szerződéskötés alkalmával igazolni szükséges a rendelkezésre álló összeget.

Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be kategóriánként.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
közhasznú alapítványok,
közhasznú közalapítványok,
egyházak,
egyházi fenntartású intézmények,
önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok.
A pályázatok beadási határideje: 2016. szeptember 25. 23:59