Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés és ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.

A pályázat célja: A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 80 000 E forint.

A pályázaton részt vehetnek:
-azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
– azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.

A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2016. november 30.

A pályázat részletes leírása itt olvasható:
http://www.nakkik.hu/hu/letoltes/58911/4b4b9

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.

A pályázat célja: Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 21 000 E forint

A  pályázaton részt vehetnek:
– Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén működtetik és új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
– azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.

Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása között egy év
eltelt.

A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2016. november 30.

A pályázat részletes leírása itt olvasható:
http://www.nakkik.hu/hu/letoltes/58912/5bdd9

(forrás: nakkik.hu)