A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. január 6-tól újabb, 5 milliárd forint keretösszegű pályázatot hirdet a mikro-, kis-és középvállalkozások munkahelyteremtő és -megőrző beruházásainak elősegítésére: a támogatási összegből csaknem 600 kkv-nál több ezer új munkahely jöhet létre és még több őrizhető meg – nyilatkozta a nemzetgazdasági miniszter az MTI-nek. (Forrás: MTI)

Az NFA-2017-2-KKV jelű pályázat célja

A pályázat legfőbb célja, hogy csökkentse a területi különbségeket (felzárkóztassa az elmaradottabb térségeket), megerősítse a helyi KKV szektoron keresztül a gazdaságot, a vállalkozások számára pedig többlettámogatást biztosítson a gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-statisztikai kistérségekben.

A támogatás mértéke

Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:

  • amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft, vagy
  • amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 800 ezer Ft,
  • amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásban, vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft (utóbbi az első kettő valamelyikével is kombinálható).

Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén a csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladja meg a 200 000 EUR-nak, a közúti szállítási ágazatban a 100 000 EUR-nak megfelelő forintösszeget.

A regionális beruházási támogatás esetén a támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft, a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján a kedvezményezett járásokban, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető.