2018 októberében megjelent a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” (VP3-4.2.1-4.2.2-18kódszámú) című pályázati felhívás, amely a mezőgazdasági termelők, kis- és középvállalkozások, őstermelők számárakínál igen kedvező lehetőséget tevékenységükhöz kapcsolódó fejlesztések végrehajtásához, versenyképességük javításához.

Ezzel kapcsolatosan Tematikus Tájékoztató Napot, pályázói kerekasztalt szervezett a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (BMVKA) 2018. november 23-án. Az Alapítvány Konferenciaterme teljesen megtelt, és az esemény rangját növelte, hogy részt vett rajta Dr. HorváthZoltán kormánymegbízott, a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetője, továbbá előadóként dr. Mezei Dávid, azAgrárminisztérium vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkára is.

Pohl Marietta a BMVKA ügyvezető igazgatója az esemény házigazdájaként köszöntötte a meghívott vendégeket, résztvevőket, bemutatta az Alapítványt, annak tevékenységeit. A kilencvenes évek elején, a hatalmas társadalmi ésgazdasági változás idején – 1991-ben -, elsősorban a külföldi támogatások, mint pl. a PHARE program fogadása éshatékony felhasználása, a vállalkozói kultúra elterjesztése céljából alapították meg az Alapítvány a Vidék Kis- ésKözépvállalkozásainak Fejlesztésére – Baranya Megyei Vállalkozói Központot.”

„Dr. Mezei Dávid, az Agrárminisztérium vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkára a VidékfejlesztésiProgram eddigi eredményeit, jelenlegi aktualitásait mutatta be a résztvevőknek. A 2014-2020 közötti uniós ciklusbanközel 1300 milliárd forint áll rendelkezésre a program keretében, melynek megalkotásakor a legfontosabb célkitűzés avidéki munkahelyteremtés, munkahelyek megőrzése és fejlesztése volt, elsősorban az olyan munkaigényes ágazatok,mint a kertészet, az állattenyésztés, az élelmiszeripar támogatásával. Szintén fontos szempont volt a mikro-, kis- ésközépvállalkozások kiemelt fejlesztése, differenciált segítése (80-20% a beruházások esetén a javukra a nagyvállalkozásokkal szemben), a versenyképesség javítása, a termelési és jövedelembiztonság elérése, a környezetkímélőgazdálkodás feltételeinek megteremtése. Magyarország Kormányának döntése értelmében a források több, mint 50%-a lett elkülönítve a beruházásokra, ami az Európai Uniós átlag felett van. Összesen 73 pályázat jelent meg, 1 571,4 milliárd forintos keretösszeggel, mely a teljes keret 121%-a. Eddig 49 pályázat került lezárásra, 1 013 milliárd forintoskeretösszeggel, és 21 nyitott pályázat, valamint 3 már megjelent, de még nem nyitott pályázat van. A kötelezettségvállalás összege 1 288,5 milliárd forint, az eddig kifizetett támogatások összege 317,9 milliárd Ft. A benyújtott támogatási kérelmek feldolgozása, értékelése folyamatos, a Baranya megyei pályázók számára eddig összesen 20,5milliárd Ft agrár beruházási támogatás lett megítélve.

Dr. Mezei Dávid 7 nyitott pályázatra hívta fel a figyelmet, úgymint a VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodásiágazat fejlesztése ; VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása; aVP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása; a helyi LEADER felhívások; a VP3-4.2.1-4.2.2-18Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban; a VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történőáttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása; és a VP3-14.1.1-18 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjólétitámogatása című felhívásokra.

Tekintettel arra, hogy a Tájékoztató Nap fő témája a VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése afeldolgozásban című felhívás volt, Dr. Mezei Dávid ezt ismertette a legrészletesebben. Az esemény végén Dr. Mezei Dávid válaszolt a feltett kérdésekre.

Forrás: ​részletek Vanyúr Arnold (MNVH Területi felelős SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT.) beszámolója