A felhívás célja olyan stratégiai jelentőségű, Magyarország versenyképességét növelő kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatása, amelyek felsőoktatási intézmények, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, valamint hazai vállalkozások együttműködésében hoznak létre jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes terméket, szolgáltatást, technológiát.

Az alábbi területek valamelyikén:
• Kiemelkedő halálozási kockázattal járó betegségek gyógyításának eredményességét lényegesen javító nemzeti program
• Anyagtudományi, technológia nemzeti program
• Víz-egészség-élelmiszer nemzeti program

A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja. A projekt megvalósításának helyszíne a pályázó bejegyzett közép-magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Nem támogatható a Közép-Magyarország régión kívül megvalósuló projekt.

A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges. A pályázatok értékelése standard eljárásrendben történik szakaszos elbírálással: az első bírálati határidőig, május 31-i határnapig benyújtott pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra.

Pályázatot nyújthatnak be a Közép-Magyarország régióban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság(ok) és kutató-tudásközvetítő szervezet(ek) együttes részvételével létrehozott 2-5 tagú konzorciumok, amelyekben legalább az egyik résztvevő felsőoktatási intézmény, költségvetési szerv vagy költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye.

A program megvalósítására az NKFI Alapból rendelkezésre álló keretösszeg összesen 28 milliárd forint, az alábbi bontásban:
„A” alprogram (Kiemelkedő halálozási kockázattal járó betegségek gyógyításának eredményességét lényegesen javító nemzeti program): 14 milliárd forint
„B” alprogram (Anyagtudományi, technológia nemzeti program): 8 milliárd forint
„C” alprogram (Víz-egészség-élelmiszer nemzeti program): 6 milliárd forint

(forrás: nkfih.gov.hu)