A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal új felhívásai a nemzetközi innovációs együttműködéseket és a szellemitulajdon-védelem eszköztárának alkalmazását támogatják.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal csaknem 1,7 milliárd forinttal támogatja két új pályázati felhívásának keretében a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innovációt, valamint a találmányok, újítások iparjogvédelmi oltalomszerzését.

A Közép-magyarországi Régió kutatóhelyei és vállalkozásai is indulhatnak a most meghirdetett és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (NKFI Alap) finanszírozott pályázatokon.

A Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_15) c. felhívás célja, hogy segítse a magyarországi szereplők bekapcsolódását az uniós és tagállami együttműködésben megvalósuló közös programokba és kezdeményezésekbe azáltal, hogy a részvételhez szükséges hazai forrást biztosítja.

Erre a támogatásra az AAL („Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living”), az ECSEL („Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek – Electronic Components and Systems for European Leadership”) és a EUROSTARS Program nemzetközi pályázatain sikerrel szereplő magyar résztvevők jogosultak.

Az NKFI Hivatal ezzel a kiírásával a 2014–2015 évi nemzetközi pályázati fordulókban támogatásra javasolt projekteket kívánja támogatni, melyre az NKFI Alapból összesen 1,38 milliárd forint keretösszeget biztosít.

A Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15) c. pályázat keretében magánszemélyek és a Közép-magyarországi Régióban székhellyel rendelkező vállalkozások, illetve intézmények szellemi alkotásainak iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint szellemivagyon-értékelési tevékenységét támogatja az NKFI Hivatal.

Erre a célra összesen 300 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre a 2015-2016 közötti időszakban.

(forrás: nkfih.gov.hu)