Jó hír a vidéken élőknek: a Miniszterelnökség az ügyfelek érdekében – a potenciális pályázók és a gépjármű-forgalmazók visszajelzései alapján – még a támogatási kérelmek benyújtása előtt módosítja a tanyabusz rendelet.

Az ügyfélkörbe a települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok, például polgárőr egyesületek) és egyházi jogi személyek tartoznak. A jogcímrendelet esetében azon településekről nyújthatnak be támogatási kérelmet, melyek lakosságszáma nem haladja meg az 5000 főt vagy a település népsűrűsége nem éri el 100 fő/km2-t. Pályázhatnak azon 5000 főnél magasabb lakosságszámmal rendelkező települések is, amelyek külterületén a település lakosságának több mint 2 százaléka él.
A jogcímrendelet várható forrásösszege 15 milliárd forint, amelyből új gépjárművek és ahhoz kapcsolódó kiegészítő eszközök beszerzése 100 százalékban támogatható. Az első célterületen támogatás vehető igénybe új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a második célterület keretében egyéb kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatás ellátásához kapcsolódó fejlesztések támogathatók. A maximálisan igényelhető nettó támogatás összege terepjárók esetében legfeljebb nettó 5 millió, mikro-, illetve kisbuszok esetében nem érheti el a nettó 8 millió forintot ügyfelenként.
A műszaki követelmények módosulásával nagyobb lesz az elérhető gépjárművek választéka.
További változás, hogy a „Kedvezményezett járás” kategória pontszámát veszi figyelembe az Irányító Hatóság azon falvak, városok esetében is, amelyek a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet alapján az átmenetileg kedvezményezett települések körébe tartoznak. Ezáltal, az értékelési szempontok szerint magasabb pontszámmal indulhatnak az érintett települések.

(Forrás: Miniszterelnökség)