Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára” című (EFOP-1.9.7-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    A Felhívás 3.1.1. pont Önállóan támogatható tevékenységek 2. a) pont utolsó alpontja pontosításra kerül:
       •        régiós szakmai műhelyek megrendezése a család- és gyermekjóléti központok/szolgálatok családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és egyéb osztásért felelős szervek számára;
2.    A Felhívás 3.1.1. pont Önállóan támogatható tevékenységek 3. pontja kiegészül:
       e) osztások eredményeinek összegzése, riportfunkciók használata;
3.    A Felhívás 5.5. pont Az elszámolható költségek köre 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
       A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök, irodabútorok, illetve a projekt céljainak megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb eszközök költségei számolhatók el.
4.    A Felhívás 5.5. pont Az elszámolható költségek köre 3. pont első alpontja (Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége) kiegészül az alábbi elszámolható költséggel:
       o        a projekt megvalósításához szükséges informatikai fejlesztés költsége
5.    A Felhívás 5.5. pont Az elszámolható költségek köre 3. pont második alpontja (Képzéshez kapcsolódó költségek) első pontja kiegészítésre kerül:
       o        tananyag fejlesztése, kivitelezése (pl. tankönyv, munkafüzet, CD), segédanyagok bérlésének, beszerzésének költségei
6.    A Felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája újabb ponttal bővül:
       7.    Árajánlatok piaci ár igazolásához
7.   A Felhívás 8. pontja kiegészül:
      11. sz. melléklet: Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához