Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP-4-10.1.1.2.-16 kódszámú) felhívás.

A 7. További információk pont kiegészült a támogatói döntés meghozatala előtt a támogatást igénylő helyett belépő örökös esetében alkalmazandó eljárásra vonatkozóan