Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című (EFOP-1.3.5-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12-től 2018. szeptember 12-ig van lehetőség.

A Felhívás 3.1.2.1. pontjában a „C” tevékenységcsoportra vonatkozó 1. pontban a „valamint” szó törlésre kerül, helyette „vagy” kerül feltüntetésre az alábbiak szerint: „1. helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények vagy a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése;
A Felhívás 4.3. pontjában a támogatási kérelem benyújtásának határideje az alábbiak szerint módosul: Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12-től 2018. szeptember 12-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2016. szeptember 20. 2016. november 20. 2017. szeptember 20. 2018. február 1. 2018. szeptember 12.
A Felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok pontja az alábbiak szerint kerül kiegészítésre: g) A Felhívás szerinti kötelezően csatolandó és nem jogosultságot alátámasztó dokumentumok elektronikus formában benyújtásra kerültek az alábbiak szerint: Önkéntes-koordinátor önéletrajza (amennyiben releváns), Pénzügyi vezető önéletrajza, Projektmenedzser önéletrajza, Alapító okirat, Eszközbeszerzésre vonatkozó árajánlat (amennyiben releváns), Aláírási címpéldány, Önkéntes-koordinátor tartózkodási helyét igazoló dokumentum (amennyiben releváns), a minőségellenőrzési tanúsítvány/ szabályossági tanúsítvány/ utó-/utólagos ellenőrzési jelentés (amennyiben releváns)
A Felhívás 6.1 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezete az alábbiak szerint módosul:
o az „Egységköltség szorzótábla sablon” nem releváns, ezért törlésre kerül.
o A fejezet az alábbi mellékletekkel egészül ki:  Pénzügyi vezető önéletrajza,  Projektmenedzser önéletrajza,  A 2015. évi éves egyszerűsített beszámoló (amennyiben a Felhívás 4.1. 4) pontja alapján releváns)  A minőségellenőrzési tanúsítvány/szabályossági tanúsítvány/utó-/utólagos ellenőrzési jelentés (amennyiben releváns)
A Felhívás 4.4.2. 3. Tartalmi értékelési szempontok pontja a kritériumok alatti bekezdésben az alábbi mondattal kerül kiegészítésre:
„Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64/A § értelmében az irányító hatóság
vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet XVI. fejezete szerinti közbeszerzési eljárások ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el nem számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre.”