2012. június 26-án módosult a GOP-2011-2.1.1/M pályázat felhívása. A változások a következők voltak:

  • a pályázati felhívás a továbbiakban a „saját forrás” fogalom helyett az „önrész” fogalmat tartalmazza,
  • a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség korábbi, 2012. június 21-i döntése értelmében átcsoportosítottak a GOP-2.1.1/M pályázat forrásaihoz 3 milliárd Ft-ot, így a vissza nem térítendő támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forintról 18 milliárd forintra emelkedett,
  • módosult a pályázati felhívás C.3. Nem elszámolható költségek köre pontja,
  • módosult, illetve kiegészült a pályázati felhívás C.9. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban ai) és i) pontja,
  • kiegészítették a pályázati felhívás D.2. Önrész pontját,
  • módosult a pályázati felhívás F.2. Kifogáskezelés pontja,
  • pontosították a pályázati felhívás G. A Pályázó által csatolandó mellékletek 9. pontját, a jogerős építési engedélyre vonatkozóan.

A változások közül a legszembetűnőbb egyértelműen a pályázati felhívás C.9. i) pontja, mely szerint „… a költségvetésből támogatott beruházással létrehozott vagyon – ha az a kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül – az Ámr. 128. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg. Jelen pályázati konstrukció keretében ingatlanvásárlás és -fejlesztés esetében bérbeadás kivételesen akkor engedélyezhető, ha a pályázó a 682012-es TESZOR számon szolgáltatásként – az ingatlan bérbeadása mellett – az üzemeltetési feladatok ellátását is a Kedvezményezett fogja végezni. A Projekt Adatlapon a pályázónak erről nyilatkoznia kell, valamint fejlesztendő tevékenységként a 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR számot szükséges feltüntetnie. A szolgáltatásról szóló szerződés – melynek tartalmaznia kell a 682012-es TESZOR számot – a fenntartási időszak teljes időtartama alatt ellenőrizhető. Továbbá a fenntartási időszak során igazolást szükséges mellékelni a projekt megvalósítási helyének (a vásárolt ingatlan helye szerint illetékes önkormányzat) vonatkozásában az iparűzési adó megfizetését illetően.”

A kiírás értelmében természetesen továbbra sem nyújtható támogatás ingatlanvásárláshoz és -fejlesztéshez abban az esetben, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás/szálláshely szolgáltatás célú fejlesztés valósulna meg (kizárólag vállalkozói tevékenységet lehet az ingatlanban folytatni).

A részleteket megtalálják az aktuális pályázati felhívásban, mely letölthető honlapunkon, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség holnapjáról.