A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. január 27-én módosította az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, „Mikrovállalkozások fejlesztése” című, GOP-2011-2.1.1/M és KMOP-2011-1.2.1/M kódszámú pályázati kiírást, valamint a pályázati adatlap kitöltő programot. Kérjük, hogy mielőtt a beadásra szánt végleges adatlapot adathordozóra menti, minden esetben győződjön meg arról, hogy a legújabb elérhető kitöltő program került-e Önnél letöltésre. Kérjük, hogy kiemelten figyeljen arra, hogy Projekt adatlap kizárólag xdat/xzip formátumban fogadható el, a pdf formátumban benyújtott Projekt adatlap feldolgozására nincs lehetőség. Az xdat/xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő pályázati kiírásra kell vonatkoznia!

A legfontosabb változások a következők voltak:

 • módosult a pályázati felhívás A.2. pontja: a konstrukció rendelkezésére álló keret kimerülése esetén a pályázati kiírás a meghirdetett végső benyújtási határidő előtt felfüggeszthető vagy bezárható,
 • módosult a pályázati felhívás A.3. pontja: a maximális igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg 4 millió Ft-ról 10 millió Ft-ra, az igényelhető visszatérítendő támogatás max. összege 8 millió Ft-ról 10 millió Ft-ra növekedett a vállalkozásfejlesztési alapítvány Közvetítők esetében,
 • módosult a pályázati felhívás A.6. pontja: a pályázatok végső benyújtási határideje 2012. december 31-re módosult,
 • módosult a pályázati felhívás B.2. pontja: szűkült a kizáró feltételek köre, más pályázatokon elnyert támogatások nem zárják ki jelen konstrukcióban a támogathatóságot,
 • módosult a pályázati felhívás B.4. pontja: az éves nettó árbevételre vonatkozó korlátozást eltörölték,
 • módosult a pályázati felhívás C.3. pontja: nem támogatható a pályázó vállalkozás tulajdonosa közeli hozzátartozója vállalkozásától beszerzendő ingatlan vételára,
 • amennyiben a benyújtott pályázat nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett támogatás odaítélésére van lehetőség a projekt összköltség max. 10%-ig,
 • módosult a pályázati felhívás C.7. pontja: a projekt pénzügyi elszámolási határideje a 2012. évben benyújtott pályázatok kapcsán 2014. márc. 31.,
 • módosult a pályázati felhívás C.9. pontja: társasházi ingatlan vásárlás esetében az ingatlanértékbecslésben nem szükséges megbontani a telek-felépítmény értékét,
 • amennyiben az adásvételi előszerződésben/szándéknyilatkozatban vagy az értékbecslésben megbontott telekre eső vételár/érték meghaladja a projekt teljes elszámolható összköltségének 10%-át, abban az esetben a felépítményre eső vételár elszámolható,
 • a pályázat eredeti céljaival összhangban továbbra sem nyújtható támogatás lakás célú ingatlan fejlesztéshez és vásárláshoz,
 • ingatlanvásárlás esetén a közművek átíratásáról gondoskodnia kell a Kedvezményezettnek,
 • kockázati tényezőként megjelenítésre került, azon eset, ha a Kedvezményezett nem tudja igazolni, hogy a megvásárolt ingatlan szerint illetékes önkormányzathoz befizette az iparűzési adót,
 • támogatás nem nyújtható és nem folyósítható, amennyiben a projekt költségvetése nem reális és nem takarékos,
 • ingatlanberuházás esetén a projekt fizikai befejezését követően az ingatlannak gazdasági tevékenység folytatására alkalmasnak kell lennie,
 • módosult a pályázati felhívás E. pontja: a fenntartási időszak során az iparűzési adó megfizetéséről igazolást kell beadni,
 • módosult a pályázati felhívás F.3.1. pontja: a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatásról hozott támogatói döntéstől számított 90 napon belül köteles megkötni a hitelszerződést a Közvetítővel,
 • annak érdekében, hogy a pályázatok a módosított feltételekkel beadhatóak legyenek, a felhívás módosításával egyidőben módosított kitöltőprogramok is közzétételre kerültek az érintett pályázati felhíváshoz.