Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című (EFOP-3.3.2-16 kódszámú) felhívás

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kulturlis-intzmnyek-a-kznevels-eredmnyessgrt-cm-felhvs