Az Új Széchenyi terv honlapján 2011. május 5-én (csütörtökön) kihirdetett, a Mikrovállalkozások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz kapcsolódó módosítások a következők voltak:

 • kiegészült a pályázati felhívás C.3. Nem elszámolható költségek köre című fejezete,
 • kiegészült a C.6. A projekt megkezdése című fejezet,
 • kiegészült a pályázati felhívás C.9. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban című fejezete:
  • a.f. Amennyiben az ingatlanvásárlás keretében telek és felépítmény vásárlására is sor kerül, és az adásvételi szerződés a telek vételárát is megállapítja, úgy erre az esetre a támogathatóság feltétele, hogy a telekre megállapított vételár a teljes elszámolható összköltség 10%-át ne haladja meg.
  • a.g. Az ingatlan értékének alátámasztására szolgáló értékbecslésben az ingatlan értékbecslőnek meg kell bontania az ingatlan értékét az építményhez tartozó földterület és a felépítmény értékére.
  • a.h. A piaci árat, azaz értékbecslés szerinti értéket, meghaladó összeg nem minősül elszámolható költségnek.
  • a.i. Foglaló megfizetése csak abban az esetben fogadható el, amennyiben arra 2011. 03. 01. után és a pályázat beadását megelőző 60 napon belül került sor. A foglaló összege nem haladhatja meg az ingatlan vételárának 10%-át, a teljesített foglaló összege beleszámít az ingatlan vételárába.
 • módosult a pályázati felhívás F.1.1. Eljárásrend című fejezete: a kiválasztási folyamat során a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.4.3. fejezete szerint lehetőség van hiánypótlásra,
 • módosult a pályázati felhívás F.4. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata című fejezete
 • módosult a G. A pályázó által csatolandó mellékletek listája című fejezet

Az aktuális pályázati felhívást nemcsak az ujszechenyiterv.gov.hu-n, de saját honlapunkon a dokumentumok között is megtalálja.