A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-3.2.1-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja a megyei, települési, illetve nemzetiségi önkormányzatok épületállományának energetikai szempontú fejlesztése és a megújuló energiaforrások használatának elterjesztése ebben a szektorban. A fejlesztések esetében a cél az önkormányzati tulajdonú épületek hőszigetelésének korszerűsítése, épületgépészetének fejlesztése, valamint a megújuló energiaforrások fokozottabb kihasználása, egyszerre csökkentve az önkormányzatok energiaköltség-jellegű kiadásait, a fosszilis energiahordozóktól való függésüket, valamint Magyarország üvegházhatású gázkibocsátásait.

A fejlesztések tervezése során fontos szempont a lehetőség szerint, minél komplexebb és korszerűbb színvonalat elérő projektek létrehozása, melyek előzetes energetikai felméréseken és stratégiai terveken alapulnak.

Jelen konstrukció szorosan kapcsolódik a TOP-3.2.2-15 kódszámú, „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” c. konstrukcióhoz.

Jelen Felhívás keretében a helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321) önállóan, vagy helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel (GFO 322), vagy helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel (GFO 37), vagy 100% önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) tulajdonú gazdasági társaságokkal (GFO 11;572;573), vagy önkormányzati hivatallal (GFO 325) konzorciumot alkotva nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 59 881 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 22-től 2016. szeptember 30-ig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)