A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című (TIOP-2.2.8.A-15/1 kódszámú) felhívás.

Jelen konstrukció általános célja a fekvőbeteg ellátó intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása, az ellátások szakmai színvonalának növelése és a szakmai szolgáltatások elérhetőségének és minőségének területi kiegyenlítése, illetve a szolgáltatás területi igényekhez való igazítása. A konstrukció hosszú távú, közvetett célja a jó
minőségű és hatékony egészségügyi szolgáltatások elérhetőségének javításával a munkavégző képesség gyorsabb helyreállítása, s ezáltal a munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása.

A konstrukció célja 2007-2015 között nem uniós költségvetésből megvalósult kórházak által végrehajtott infrastrukturális beruházások támogatása, a szakmai szolgáltatások elérhetőségének és minőségének területi kiegyenlítése érdekében a fekvőbeteg ellátó intézmények szolgáltatási körének bővítése, illetve eszközállományának megújítása a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretein belül aTIOP-2.2 intézkedéshez illeszkedően. És cél továbbá a profiltisztítás is. 

A konstrukció másodlagos célja olyan, 150 millió forintot el nem érő beruházások, felújítások támogatása, melyek illeszkednek a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2 intézkedéséhez. 

A konstrukció hozzájárul az Új Széchenyi Terv keretében elindított, a Semmelweis Tervhez illeszkedő fejlesztések célkitűzéseinek hatékonyabb eléréséhez.

Részcélok
„A1” komponens
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2 „A fekvőbeteg-szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra” című intézkedése keretében, az állami fenntartásban lévő fekvőbeteg ellátók által 2007 január 1 és 2015. december 31 között megvalósult eszköz- és mobília beszerzés és kapcsolódó egyéb már megvalósult infrastrukturális beruházások támogatása melyek illeszkednek a TIOP 2.2 intézkedéséhez.

„A2” komponens
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2 „A fekvőbeteg-szakellátás  intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra” című intézkedése keretében, az állami fenntartású felsőoktatási intézmények fenntartásában lévő fekvőbeteg ellátók által
2007. január 1. és 2015. december 31. között megvalósult eszköz- és mobília beszerzés és
ó kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása melyek illeszkednek a TIOP 2.2 intézkedéséhez.

„B1” komponens
A konstrukció célja továbbá olyan állami fenntartásban álló fekvőbeteg ellátó intézmények körében megvalósuló, nettó 150 millió forintot el nem érő beruházások, felújítások támogatása, melyek illeszkednek a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2 intézkedéséhez. 

„B2” komponens
A konstrukció célja továbbá olyan felsőoktatási intézmények fenntartásában álló fekvőbeteg ellátó intézmények körében megvalósuló, nettó 150 millió forintot el nem érő beruházások, felújítások támogatása, melyek illeszkednek a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2 intézkedéséhez. 

Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelt alapján):

„A1” komponens esetében:
Jelen pályázati kiírás „A1” komponense keretében állami fenntartásban lévő közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények közül az alább felsorolt GFO kódoknak megfelelők pályázhatnak.
• GFO 312 Központi költségvetési szerv
• GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

„A2” komponens esetében:
Jelen pályázati kiírás „A2” komponense keretében kizárólag a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények közül az alább felsorolt GFO kódoknak megfelelők pályázhatnak.
• GFO 312 Központi költségvetési szerv

„B1” komponens esetében:
Jelen pályázati kiírás „B1” komponense keretében kizárólag állami fenntartásban lévő közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények közül az alább felsorolt GFO kódoknak megfelelők pályázhatnak.
• GFO 312 Központi költségvetési szerv
• GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

„B2” komponens esetében:
Jelen pályázati kiírás „B2” komponense keretében kizárólag a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények pályázhatnak.
• GFO 312 Központi költségvetési szerv

A jelen pályázati útmutató keretében konzorciumi formában történő pályázás egyik komponens esetében sem lehetséges.

Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.

Ugyanazon pályázó mind az „A” mind a „B” komponensek esetében egyaránt nyújthat be pályázatot egy időben, más-más tevékenységre. Ugyanazon pályázó egy komponensen belül csak egy pályázatot adhat be.

A projekt lebonyolítása során a Közép-magyarországi régióban forrás nem használható fel. A konstrukció keretében humán erőforrás fejlesztésre irányuló tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség.

A pályázati felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg az „A1” komponens esetében 10 Mrd forint, az „A2” komponens esetében 10 Mrd forint, míg a „B1” komponens esetében 1,6 Mrd forint, a „B2” komponens esetében 1,6 Mrd forint.  

A támogatott projektek várható száma az „A1” komponens esetében: 40-60 db. az „A2” komponens esetében: 2-4 db.

A támogatott projektek várható száma a „B1” komponens esetében: 40-60 db „B2” komponens esetében: 2-4 db

A pályázatok benyújtása 2015. december 4-től 2015. december 11-ig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)