A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című (GINOP-6.1.1-15 kódszámú) kiemelt felhívás.

Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére

A kiemelt projekt keretében támogatásban részesülhetnek a kevésbé fejlett régiókban (Északmagyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező tankötelezettségüket teljesített, elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkező 4 munkavállalási korú (öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért), felnőtt személyek, akik  közfoglalkoztatási jogviszonyban vagy  munkaviszonyban állnak.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd forint.

A támogatási kérelem benyújtása 2015. szeptember 9-től – 2015. október 30-ig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)