A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP-4-10.1.1.2.-16 kódszámú) felhívás.
Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére a vidéki területek
fenntartható fejlődésének megvalósítása érdekében.
A támogatási kérelem benyújtására 2016. november 2. és 2016. december 2. között van lehetőség.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft.

Támogatást igénylők köre: Aktív mezőgazdasági termelők
A támogatás összege: 
Horizontális szántó: 270 (euró/ha/év)
Horizontális ültetvény – egyéb gyümölcsösök: 723 (euró/ha/év)
Horizontális ültetvény – szőlő: 696 (euró/ha/év)
Támogatás mértéke:
1 – 300 ha üzemméret 100%
300,01 – 1200 ha üzemméret 85%
1200,01 ha felett 50%
Rendelkezésre álló időtartam: A projektek 2017. január 1. és 2021. december 31. között valósulnak meg.
Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés egész Magyarország területén megvalósulhat.
A támogatást igénylő a 2015. november 7. – december 31. között az agrár-környezetgazdálkodási
kifizetésre és az ökológiai gazdálkodás támogatásra benyújtott támogatási kérelmekben szereplő
támogatott területekre nem nyújthat be újra agrár-környezetgazdálkodási támogatási kérelmet.