A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) célul tűzte ki a vállalati
K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzését, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelését a
tudás intenzív és innovatív vállalkozások körében.
Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése
olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi
hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek
prototípusainak kifejlesztését eredményezik.
A Felhívás keretében a vállalatok önállóan, vagy együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési, illetve
innovációs tevékenységei kerülnek támogatásra.
A Felhívás keretében vállalati ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, illetve innovációs tevékenységek állami
társfinanszírozással kerülnek támogatásra. A projekt keretében a támogatást igénylőnek lehetősége nyílik
a projektet önállóan, valamint egy vagy több vállalattal (legfeljebb 2 partnerrel) közösen megvalósítani.
A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon
illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3)4
céljaihoz és
szakosodási irányaihoz.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft. A
támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-1000 db.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok10
,
a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes
(365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít
bele),
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
2. jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az
EVA hatálya alá.

(forrás: http://palyazat.gov.hu)