Megjelent a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című felhívás. (A felhívás kódszáma:
GINOP 1.2.1-16)

Támogatás: 50-250 millió Ft
Támogatás mértéke: az összes elszámolható költség 35-50%-a
Támogatást igénylők köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások társaság, 121 Szociális szövetkezet, 122 Takarék- és hitelszövetkezet, 123 Iskola szövetkezet, 124
Agrárgazdasági szövetkezet, 126 Biztosító szövetkezet, 128 Foglalkoztatási szövetkezet, 129 Egyéb
szövetkezet, 141 Európai részvénytársaság (SE), 142 Európai szövetkezet (SCE), 226 Külföldi
vállalkozás magyarországi fióktelepe, 228 Egyéni cég, 231 Egyéni vállalkozó)
Fejlesztés elemei:
 Eszközbeszerzés – új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök, és tartozékaik
 Információs technológiafejlesztés – egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver
 új megújuló energiatermelő eszköz – egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszköz
 Infrastrukturális beruházás (max. a projekt összktg-ének 25%-a)
 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó
infrastrukturális beruházás
 Immateriális javak
 Új eszközök, gépek beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how (max. a
projekt összktg-ének 10%-a)
Feltételek
Legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő)
üzleti évvel rendelkezik
 A megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt a vállalkozása éves átlagos
statisztikai állományi létszáma 
A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év
éves beszámoló szerinti árbevétel összegét
A támogatási kérelem keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében
szereplő TEÁOR besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések támogathatók