A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.2-16 kódszámú) felhívás.

Benyújtás: 2017.január 16-tól 2019. január 16-ig folyamatosan
Támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 25.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 35-50%
Támogatást igénylők köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások
Rendelkezniük kell: legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, minimum 1 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal

(113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 116 Közkereseti társaság, 117 Betéti
társaság, 121 Szociális szövetkezet, 122 Takarék- és hitelszövetkezet, 123 Iskola szövetkezet, 124
Agrárgazdasági szövetkezet, 126 Biztosító szövetkezet, 128 Foglalkoztatási szövetkezet, 129 Egyéb
szövetkezet, 141 Európai részvénytársaság (SE), 142 Európai szövetkezet (SCE), 226 Külföldi
vállalkozás magyarországi fióktelepe, 228 Egyéni cég, 231 Egyéni vállalkozó)

a szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások esetében kizárólag Felhívás 1. számú mellékletében szereplő TEÁOR szám szerinti
feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek
A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak

Fejlesztés elemei:
Önállóan támogatható tevékenységek
– Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (VTSZ
lista szerint) egyenként, nettó 100.000 Ft
Önállóan nem támogatható tevékenységek
– Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló
energia előállításával.
– Információs technológia-fejlesztés (szoftverbeszerzés TESZOR lista szerint, projekt összktg max 15%-a, egyenként minimum nettó 30.000 Ft)
– Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely (max. elszámolható ktg: 30.000 Ft), honlapkészítés (max. elszámolható ktg: 200.000 Ft)