A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” című (GINOP-2.3.3-15 kódszámú) felhívás.

A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése –
nemzetköziesedés, hálózatosodás
GINOP-2.3.3-15

Jelen Felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi
versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének
támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését.
A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy
korszerűsítés támogatható (különös tekintettel az S3 (Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia)
infrastruktúra dokumentumában megjelenő kutatási infrastruktúrákra), amely nemzetközi kutatási
infrastruktúrákban – így például az ESFRI Roadmap-ban szereplő kutatási infrastruktúrákban – való
magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont
2020 program keretében támogatott programokhoz, elősegítve a nemzetközi és a hazai
hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai tudásközpontok nemzetközi
versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése érdekében. Ennek révén erősíthető a
különböző nemzetközi kutatói hálózatokban való sikeres magyar részvétel és pozíció, különös
tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai részvétel
növelésére.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft. A
támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-200 db.
A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum
1.000 millió Ft.
b) Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető
támogatási összeg 50 millió Ft.
c) A kutató-tudásközvetítő szervezet támogatandó tevékenysége nem minősülhet gazdasági
tevékenységnek, ezért az általa elszámolható minden költség támogatási mértéke legfeljebb
100%.
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
• a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek (önállóan
támogatható),
• a kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges
alap infrastrukturális fejlesztések (önállóan nem támogatható),
• projekt előkészítés (önállóan nem támogatható),
• projekt menedzsment (önállóan nem támogatható),
• tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem
támogatható),
• szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható).
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges.

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel, vagy telephellyel
rendelkező:
– költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei,
amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek5,
– egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények,
–  állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is
lehetőség van.

(forrás: http://palyazat.gov.hu/)