A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” című (VEKOP-2.3.3-15 kódszámú) felhívás.

Jelen Felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését a Közép-magyarországi régió területén.

A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható, amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz, elősegítve a nemzetközi és a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, megőrzése érdekében. Ennek révén erősíthető a különböző nemzetközi kutatói hálózatokban való sikeres magyar részvétel és pozíció, különös tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai részvétel növelésére.

A konstrukció kiemelten támogatja a 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozatban említett Kutatási Infrastruktúra c. dokumentumban megjelenő területeket.
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező:
-költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek
-2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények,
-állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok,

Támogatást igénylő – konzorciumi tag – kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is lehetőség van.   A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 3 lehet. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma:  4-40 db.
Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.  A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 11-től 2018. május 11-ig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
· 2016. június 6.
· 2016. október 10.
· 2017. március 27.
· 2017. december 11.

(forrás: palyazat.gov.hu)