A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásánál” című (KÖFP-3.2.5-16 kódszámú) felhívás.

Jelen Felhívásra a Miniszterelnökség, illetve a Magyar Államkincstár nyújthat be támogatási kérelmet.

A 2014-2020-as programozási időszakban az európai uniós operatív programok átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony végrehajtása érdekében jelen Felhívás azt szolgálja, hogy a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtási feladatai megfelelő színvonalon biztosítva legyenek.

A 2014-2020-as programozási időszakban az EU-források hatékony és időben történő felhasználása csak a szükséges szervezeti, technikai és humán erőforrások rendelkezésre állásával képzelhető el. Jelen felhívás célja – a hazai költségvetés forrásaival együtt – biztosítani a szükséges szervezeti és humán erőforrások finanszírozását. A felhívás átfogó célja a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program hatékony és eredményes megvalósítása, a programozási időszakban felhasználható források teljes és időben történő abszorpciójának elősegítése. A felhívás közvetlen célja, hogy a támogatandó projekt keretében megtörténjen a közösségi és hazai jogszabályokban előírt irányító hatósági feladatok közül azok hatékony ellátása, melyek végrehajtására nem központilag kerül sor. Mindez a programvégrehajtás teljes ciklusában, beleértve a programszintű (pl. éves jelentés), és a projekt szintű feladatokat (pl.: felhívások elkészítése; projektek értékelése; projektek első szintű ellenőrzése; támogatások folyósítása, stb.).

Egyúttal a felhívás lehetőséget biztosít a támogatást igénylő által végzett, a 2007-2013-as programozási időszak feladataihoz szükséges szervezeti és humán erőforrások finanszírozására (pl.: Végrehajtás OP, Államreform OP, Elektronikus Közigazgatás OP zárási feladatok, záró helyszíni ellenőrzések).

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a hazai finanszírozású költségek tekintetében 2016. évben 0,447312 Milliárd Ft, a többi költség tekintetében 0,39 Milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása a felhívás megjelenésétől 2016. április 15-ig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)