A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című (VP2-4.1.3.5-16 kódszámú) felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. december 19. napjától 2018. december 18. napjáig van lehetőség.                                                                                                             
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18,08 milliárd Ft.

Egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatás.
Támogatást igénylők köre – Mezőgazdasági termelők, akik megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek
Támogatható tevékenységek – Versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése
a) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz
kapcsolható – munkagépek beszerzése,
b) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
c) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,
d) maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése 
e) talajművelő gépek beszerzése