A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című (GINOP-7.1.3–2015 kódszámú) felhívás.

Egyedi turisztikai adottságunk meghatározó helyszínei a gyógyhelyek, melyek kiemelt fogadóterületként kezelendők, többségük az igen komoly hazai ismertség mellett jelentős számú külföldi turistát fogad. A magyarországi gyógyhelyeken a korábbi egészségturizmus-fejlesztési programok keretében a központi attrakció (pl. fürdő, klimatikus gyógybarlang, gyógyiszap) fejlesztése megvalósult. Ugyanakkor a település szolgáltatásai, infrastruktúrája elmarad az attrakció színvonalától. 

Az egyes gyógyhelyek turisztikai teljesítménye eltérő, a fejlesztési lehetőségeket és irányokat erre alapozva kell megvalósítani 2014-2020-as programozási időszakban. A gyógyhelyi szolgáltatások minőségének fejlesztésével a megcélzott vendégkör igényeit magasabb színvonalon lehet kielégíteni.

A gyógyhelyi jelleg eléréséhez szükséges az adott település arculatának koncepcionális fejlesztése. Olyan összehangolt, egységes szemléleten alapuló fejlesztések ösztönzése szükséges, amelyek során az önkormányzat és a vállalkozások együttes tervezésén alapulva valósulnak meg a gyógyhelyi kínálat hiányzó elemeinek létrehozását célzó beruházások. A fejlesztések eredményeként nő a látogatók száma a gyógyhelyeken és emelkedik a turisztikai költés összege.

A felhívás célja a fogadóterület versenyképességét alapvetően javító környezet kialakítása, amely integrálja a meglévő turisztikai kínálatot. A nemzetközi vonzerő elérése érdekében a projekt rendelkezzen valós keresleti megalapozottsággal, valamint jól meghatározott célcsoport szegmentációval. Törekedni kell a vonzerő egyediségére épülő projektcsomagok kialakítására. Fontos szempont, hogy a projektek interaktív, innovatív elemeket is tartalmazó, komplex élményszerzést szolgálják, illetve a látogatószám és a költés növelésére, valamint a szezonális ingadozások kiküszöbölésére irányuljanak. 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be helyi önkormányzatok (GFO 321); ahol az
ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatala által nyilvántartásba vett gyógyhelyek vannak.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetőjével együtt nem lehet több, mint 8 darab. A projekt elszámolása a projektvezető partneren keresztül történik.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: 
– Központi költségvetési szerv (GFO 311; GFO 312), illetve olyan non-profit gazdasági társaságok,
amelyekben többségi tulajdonrésszel rendelkezik a költségvetési szerv (GFO 572);
– Non-profit szervezetek közül: kizárólag GFO 521, 528, 529, 551, 552, 555, 559, 572, 573,

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,9 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 8-12 db.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.  A támogatást igénylőnek legalább a projekt regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 5-tól 2018. január 5-ig folyamatosan lehetséges.

(forrás: http://www.palyazat.gov.hu/)