Megjelent az MvM 24/2015. (IV. 28.) rendelete az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 2015. évben igényelhető támogatások feltételeiről.

 

A „fiatal gazda” pályázaton az a természetes személy indulhat, aki a pályázat benyújtásakor már elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be. A támogatás keretösszege: 31 692 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, de legalább 10 millárd forint. A támogatási kérelmeket 2015.05.18. 18. és 2015.06.01 között lehet benyújtani postai úton a pályázó ügyfél lakóhelye szerint illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megyei kirndeltségére.

 

Részletek a Magyar Közlöny 59. számában: http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/a519b06e0d238dd2f21adb2e25f495359a3c16b6/megtekintes

X