A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Felsőoktatás struktúraváltása és levéltárak oktatási célú fejlesztése” című (TIOP-1.3.4-15/1 kódszámú) felhívás.

A konstrukció átfogó célja a B) komponens esetében a levéltárak – a köznevelést támogató egységes alapszolgáltatásként megvalósuló – oktatási-képzési szerepének erősítése és az iskolabarát szemléletű megújulásukhoz szükséges infrastrukturális háttér megteremtése. A műveleten belül olyan infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg, amelyek támogatják az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák – mindenekelőtt a kulturális tudatosság és kifejezőkészség megszerzéséhez szükséges kompetenciák valamint a szociális és állampolgári kompetenciák (2006/962/EK ajánlás szerinti hatodik és nyolcadik kulcskompetencia) – elsajátítását, valamint azt, hogy a levéltárak sajátos adottságaikra építve erősítsék közösségi szerepüket és a nem-formális és informális tanulás helyszíneiként hatékonyabban működjenek, illetve legyenek képesek bekapcsolódni a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe.

A konstrukció célja a 2007. és 2015. között nem uniós forrásból megvalósult vagy megvalósuló pályázatok támogatása.

A2. Részcélok
A) komponens:
• A felsőoktatási intézmények oktatási-, kutatási- infrastruktúrájának bővítése, illetve megújítása;
• gyakorlati képzési helyek kialakítása.

B) komponens:
A levéltárakban őrzött tudásbázis nagyobb oktatási hasznosulása érdekében infrastruktúrafejlesztés az alábbiak szerint:
• a levéltárak képzési potenciáljának magasabb fokú kihasználása az átfogó  kompetencia- és készségfejlesztés érdekében;
• levéltári anyag nem, vagy ritkán látható állományához való hozzáférés kiszélesítése, kiemelt figyelemmel az oktatási hasznosulás, tanulmányozhatóság lehetőségeinek megteremtésére;
• a digitalizált kulturális örökségi értékekhez való hozzáférés elősegítése.

A pályázati felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 15.000.000.000 forint.

A pályázat során a Közép-Magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztésre nem használható fel forrás. 

A támogatott pályázatok várható száma:
A) komponens:5-15 db,
B) komponens: 2-4 db. 

Jelen pályázati kiírás keretében az
A) komponens esetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1.számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények pályázhatnak;
B) komponens esetében az 1995. évi LXVI. törvény szerinti közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak, önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezői ntézmények vonatkozásában pedig fenntartóik pályázhatnak. 

Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be, egy pályázaton belül a fejlesztés azonban több intézmény/tagintézmény/telephely fejlesztésére irányulhat.  Az önállóan pályázó (de fenntartóval rendelkező) intézmények által benyújtott pályázatok esetén fenntartói nyilatkozat szükséges. A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. 

A pályázatok benyújtása 2015. december 4-től 2015. december 11-ig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)