Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése jogcím keretében 15 milliárd forintnyi összegre lehet pályázni terepjárók, valamint mikro- és kisbuszok beszerzésére.

Azokon a településeken, ahol az alapvető közlekedési infrastruktúra fejletlen és a területi elszigeteltség valamint a társadalmi-gazdasági leszakadás veszélye fenyeget, az életminőség javítása érdekében közösségi gépjárművek beszerzésére nyílik lehetőség.
A vissza nem térítendő támogatásra települési önkormányzatok, ezek társulásai, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek pályázhatnak.

A közzétett részletes műszaki paramétereknek megfelelő terepjáró 5 millió forintig, mikro- és kisbusz beszerzése 8 millió forint értékhatárig támogatható.

(Forrás: MVH)