Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez 10 milliárd forintnyi összegre lehet pályázni a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát és energiahatékony gépek és berendezések beszerzésére.

A támogatás célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása környezetbarát, energiahatékony kertészeti gépek, berendezések beszerzésének támogatásával. A gépek közül kizárólag azon kertészeti traktorok támogathatók, amelyeknek motorteljesítménye legfeljebb 75 kW.

A jogcím keretében lehetőség van:
– Kisértékű gépberuházásra, amennyiben az elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 35 000 000 Ft
– Nagyértékű gépbeszerzés esetében az elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 140 000 000 Ft.

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, melyet utófinanszírozással vehetnek igénybe az ügyfelek. A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35-45 százaléka.