A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatására.

A pályázati program célja, hogy az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programokat, művészeti tevékenységeket támogasson, így az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébren tartásával hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás erősítéséhez.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az alábbi tevékenységeket támogatja:
• az első világháborúval kapcsolatos ismeretterjesztő rendezvények, tudományos konferenciák, kiállítások stb. megvalósítása;
• az első világháborúval kapcsolatos irodalmi, képzőművészeti, zenei, mozgásművészeti alkotások létrehozása és bemutatása;
• az első világháború hőseinek és áldozatainak emléket állító kulturális rendezvények, művészeti események szervezése és megvalósítása

A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési intézmények és egyéb közintézmények pályázhatnak.

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2016. február 15. – 2016. december 31.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2 500 000 forint. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.

Beadási határidő: Folyamatos, a rendelkezésre álló források keretéig.

(forrás: elsovilaghaboru.com)