Az új típusú könyvtámogatási forma nem határoz meg keretet a könyvtárak számára, hiszen nem pénzforrással, hanem dokumentumokkal rendelkezik a program. A könyvtámogatás lebonyolítása a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: KELLO) feladata.

A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak jelezhetik igényüket a KELLO honlapján (http://nkakonyvtamogatas.kello.hu/)  kialakított felületen, amely azonban nem minősül megrendelésnek.

Egyes művek jelentősen eltérő példányszámban állnak rendelkezésre, ezért a könyvtárak az elsődleges gyűjtőkörükbe tartozó kérését fogalmazzák meg.
A KELLO a beérkezett igényeket érkezési sorrendben veszi figyelembe, a könyvek könyvtárakba juttatására az igénylési időszak lezárását követően kerül sor.

A jelentkezéshez szükséges információk:

• a könyvtámogatás a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak számára érhető el,
• az online felület lehetőséget biztosít a könyvtámogatási listán szereplő művek igénylésére.
A jelentkezéshez szükséges feltételek:
• a KELLO a könyvtárak igazgatóit e-mailben tájékoztatja az igénylés menetéről  (az internetes felületre való belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót e-mail formájában megküldi)
• az igénylési időszak lezárását követően a KELLO eljuttatja a könyvtárak részére a könyveket.

Az igénylés 2016. január 29. és 2016. február 28. között adható le.

A könyvtárak a könyveket két példány szállítólevéllel együtt kapják meg, melyből az egyik példányt visszaküldik.

A szállítólevélen szerepelnie kell az intézményvezető aláírásának bélyegzővel ellátva, illetve a könyvek kezdő és záró leltári számának és dátumnak. Továbbá szükséges feltüntetni az alábbi szöveget: „A fenti tételeket átvettem és a …… leltári számtól….leltári számig  nyilvántartásba vettem.”  

A szállítólevelet az állományba vétel után postázzák a KELLO címére: 1134 Budapest, Váci út 19.

A KELLO minden könyv mellé küld egy „Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programja” matricát. Ezt az átvett könyvekbe ragasszák be.

Az Európai Unió Bizottságának N 357/2007. határozatával jóváhagyott támogatási program alapján azok a könyvtárak, amelyek az NKA támogatásával a könyvtámogatási program kedvezményezettjei, kulturális támogatásban részesülnek.

(forrás: nka.hu)