Az Ökotárs Alapítvány pályázatot hirdet közösségi kezdeményezések támogatására. Céljuk a magyarországi civil társadalom jog- és érdekérvényesítő, illetve mozgósító képességének növelése és a közhivatalok, intézmények és piaci szereplők hatékony állampolgári ellenőrző képességének erősítése.

A program célja, hogy a támogatásban részesülő civil szervezetek vagy helyi csoportok képzéseken való részvétel, mentorálás és konzultáció révén képessé váljanak a közösségszervezés eszköztárának elsajátítására és gyakorlati alkalmazására, és ezzel lakóhelyük életének, állapotának javítására, helyi problémák azonosítására és megoldására.

A közösségszervezés lényege, hogy állampolgárok helyi közösségei érdemben befolyásolni tudják a helyi, illetve regionális döntéshozatalt és döntéshozókat, és ezzel elérjék, saját kezükbe vegyék a helyi ügyek megoldását. A közösségszervezés során a helyi közösség növeli a hatalmát: egy adott csoport aktívan bevonódik saját problémái megoldásába – megosztja, feltérképezi ezeket és a megoldási lehetőségeket, illetve azonosítja a hatalmi intézményeket és azokat a szereplőket, akik ezeket a megoldásokat lehetővé tudják tenni; célszemélyeket választ, akikkel tárgyalásos úton, vagy nyomásgyakorlással, ha szükséges, akár a konfliktus felvállalásával eljuthat a kijelölt célig. A program szakmai együttműködője a Civil Kollégium Alapítvány.

A pályázatra tízezer főnél kisebb lélekszámú településen (vagy településrészen) aktívan működő civil szervezetek vagy önszerveződő informális csoportok és leendő közösségszervezőik jelentkezését várják.

Pályázó lehet minden (A) olyan bíróságon bejegyzett civil szervezet (egyesület, alapítvány és szövetség) vagy (B) nem bejegyzett, informális állampolgári csoport, amely megfelel a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából
A) Azon magyarországi székhellyel működő, köztartozás-mentes civil szervezetek pályázathatnak, amelyek Magyarországon kerültek bejegyzésre és tevékenységüket azóta folyamatosan végzik.
B) Azon legalább 5-8 fő együttműködő magánszemélyből álló állampolgári csoportok, társaságok, érdekközösségek pályázhatnak, melyek tevékenységeiket nem bejegyzett szervezeti keretek között valósítják meg.

Egy szervezet vagy csoport a felhívásra egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok egy háromlépcsős kiválasztási folyamaton esnek át.
 

  • Első lépésben minden pályázónak egy rövid, tömör írásos jelentkezést kell benyújtania, melyben összefoglalja települése, településrésze helyi viszonyait, ez alatt értve a helyi társadalom összetételének bemutatását, a helyi társadalmi, közösségi problémák körét és az ezek megoldására tett eddigi kísérleteket. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a közösség, csoport, szervezet által a programba delegálni kívánt helyi közösségszervező(k) önéletrajzát és rövid motivációs levelét. Ennek benyújtási határideje: 2016. április 20., 18 óra
  • Második lépésben, május folyamán a 20-25 javasolt jelentkezővel az Ökotárs Alapítvány helyszíni személyes interjúkat készít. Ennek során az Ökotárs munkatársai találkoznak a közösség vagy csoport tagjaival, esetleges vezetőivel és a leendő közösségszervezővel.
  • Harmadik lépésben a 20 továbbjutónak részletes írásos tervet kell benyújtania, mely a helyi viszonyok bemutatásán túl már kitér a helyben azonosított probléma (vagy problémák) megoldási módjaira és a közösség aktivizálásának javasolt irányaira is.

A részletes terv benyújtási határideje: 2016. május 20. (péntek), 18 óra.

A továbbjutók közül legfeljebb 10-15 közösségszervezési program kerül támogatásra, a támogatottak június 15-ig írásban kapnak értesítést a támogatás tényéről.
A nyertes 10-15 szervezetnek, csoportnak és a közösségszervezőknek, vezetőknek a program biztosítja a képzések és konzultációk költségeit, illetve a kiválasztott közösségszervezőknek maximum 18 hónapos időtartamra szükség és megegyezés szerinti (részmunkaidős) munkavégzés személyi költségeit.

(forrás: okotars.hu)