Az Ifjúság Garancia Rendszerben megvalósuló GINOP 5.2.1-14 kódjelű programban a célcsoport számára lehetőség nyílik támogatott foglalkoztatás keretében történő elhelyezkedésre.
A program célcsoportja az Ifjúsági Garancia Rendszerbe bevont 25 év alatti, sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok.
A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, illetve hogy személyre szabott segítséget kapjanak munkaerő-piaci helyzetük javításához.

A programban nyújtható, elhelyezkedést segítő támogatások:
• 90 napos bérköltség támogatás (szakképzett, kevesebb, mint 6 hónapja regisztrált fiatalok foglalkoztatásához a munkabér és annak szociális hozzájárulási adója együttes összegének 100%-áig nyújtható de minimis támogatás 6 hónap időtartamban, 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel)

• 6+3 havi bérköltség támogatás (alacsony iskolai végzettségű, legalább 6 hónapja regisztrált fiatalok foglalkoztatásához, a munkabér és annak szociális hozzájárulási adója együttes összegének 100%-áig nyújtható de minimis támogatás 6 hónap időtartamban, 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel)

• 6+3 havi bértámogatás (olyan regisztrált álláskereső fiatalok foglalkoztatásához, akik végzettség vagy regisztrációs idő alapján nem tartoznak az előző két csoportba, a munkabér és annak szociális hozzájárulási adója együttes összegének 70%-áig, a 651/2014/EU bizottsági rendelettel, azaz az új általános csoportmentességi rendelttel összhangban nyújtható támogatás)

A támogatások felső határa a minimálbér 150%-a, azaz 2015. évben 157.500 Ft)

A részvételi lehetőségekről és a támogatásokról bővebb információ a területileg illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályain kérhető.

(Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara)