Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG) és az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása címmel jelentek a Vidékfejlesztési Program első pályázati felhívásai.

A felhívások október 7-én jelentek meg. Elsőként ezekre pályázhatnak az aktív mezőgazdasági termelők a Vidékfejlesztési Program keretében a 2014-2020 közötti uniós fejlesztési időszakban. A felhívások a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatását és a környezet megóvását célozzák meg.

Fontos cél az agrár-környezetgazdálkodási program keretében a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása. Valamint kiemelten kívánja támogatni a biológiai sokféleség megőrzését a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával.

Öt éves kötelezettségvállalás mellett pályázhatnak a kedvezményezett aktív mezőgazdasági termelők. Mintegy 158,6 milliárd forint a most rendelkezésre álló keret. Az AKG újdonsága, hogy degresszív módon kerülnek kifizetésre a program forrásai, mellyel egyértelműen a kis- és közepes gazdaságokat helyezi előtérbe a kormány.

A szántóföldi földhasználati kategória esetén a támogatás intenzitása 100 százalék 300 hektár nagyságú földterületig, 85 százalék 300 és 1200 hektár között és 50 százalék 1200 hektárt meghaladó terület esetében. Ezekkel szemben minden esetben 100 százalék a támogatás intenzitásaa gyep, a nád és az ültetvény földhasználati kategóriák esetén.

Az ökológiai gazdálkodásra történő áttérést támogató felhívás célja a környezet megóvása, a termelők és fogyasztók egészségének védelme érdekében a kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése, és az élelmiszerbiztonság garantálása. Mintegy 51,5 milliárd forint a most rendelkezésre álló keret. Minimum a táblánkénti 0,3 hektárt el kell érnie a támogatás alá vont területnek. Valamint áganként legalább 1 hektár nagyságúnak kell lennie a minimális művelési méretnek. Az ökológiai gazdálkodás 5 éves fenntartása az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt feltétele a támogatásnak.

A felhívásokra 2015. november 7. és 2015. december 7. között, kizárólag elektronikus úton nyújthatók be pályázat az MVH felületén, az mvh.gov.hu weboldalon.  2016. január 1. és 2020. december 31. között kell teljesíteni a kötelezettségeket.

Továbbá fontos újdonság, hogy az eddigiektől eltérő módon a Miniszterelnökség lehetőséget ad arra, hogy akik később szeretnének csatlakozni a programhoz, azok ezt 2017-ben is megtehetik.

A szechenyi2020.hu weboldal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gondozásában megjelent kézikönyv, valamint a területileg illetékes falugondnokok adnak részletes tájékoztatást és segítséget a felhívás részéletes megismerésében és a pályázatok leadásában.

(forrás: kormany.hu, Miniszterelnökség)