A 2016. június 7-én meghirdetett TéT_16 pályázati felhívás kiegészítése a magyar-portugál együttműködésben folyó kutatás-fejlesztési együttműködések, ezen belül főként a kutatói mobilitás támogatására.

A pályázatok benyújtása a pályázati kitöltőprogram megjelenésétől kezdve 2016. július 22-ig lehetséges, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig (a kitöltőprogram megjelenéséről honlapunkon közleményt teszünk közzé).

A pályázat célja a hazai partnerek támogatása magyar-portugál együttműködésben megvalósuló projektekben az alábbi prioritási területeken:
• agrártudományok
• műszaki tudományok
• biotechnológia
• környezetvédelem

Az elszámolható költségek köre
• beutazó portugál kutató napidíja, havidíja, országon belüli utazási költsége
• kiutazó magyar kutató kiutazási költsége, biztosítási díja

A támogatás egyéb fő feltételei
• Az egy projekten belül tervezett kölcsönös látogatások száma és időtartama esetében törekedni kell arra, hogy az egyensúlyban legyen a portugál és a magyar kutatók között.
• A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2017. január 1-jével tervezhető.
• A projekt megkezdésére vonatkozó egyéb információkról a TÉT_16 pályázati felhívás 4.3. pontja rendelkezik.

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseit a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 20 millió forint keretösszeggel támogatja az adott relációban. Projektenként maximum 2 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

(forrás: nkfih.gov.hu)