Az Emberi Erőforrások Minisztere a Római Iskola hagyományának fenntartása érdekében a Római Magyar Akadémia képzőművészeti ösztöndíját újraalapította és a miniszteri keret terhére pályázati felhívást tesz közzé.

A pályázat célja a magyar képzőművészek számára Rómában lehetőséget biztosítani a szakmai tájékozódásra, a galériák, gyűjtemények és múzeumok megismerésére, szakmai kapcsolatok teremtésére, annak érdekében, hogy Róma és az itáliai kultúra nyújtotta inspiráció elősegítse az ösztöndíjas művészetének továbbgazdagodását.

Pályázhatnak hivatásos festőművészek, grafikusművészek, szobrászművészek és intermédia művészek – a korábbi ösztöndíjasok, valamint főiskolai, egyetemi hallgatók, iparművészek, fotóművészek, restaurátorművészek kivételével.

Pályázni csak egyedül lehet, alkotócsoportban nem. Nem pályázhat az, aki központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban/alkotói támogatásban (az NKA alkotói támogatása, illetve az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) részesül a támogatási időszak alatt.

Jelen támogatásban évente maximum 9 fő részesülhet.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg  6.000.000 Ft a miniszteri keretből. A nevezési díj 5.000 Ft.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Maximális támogatási intenzitás mértéke legfeljebb 100%.

Az igényelhető támogatás 30 napos ösztöndíj (alkotói támogatás) esetén maximum 656.000 Ft/fő, 60 napos ösztöndíj (alkotói támogatás) esetén maximum 833.000 Ft/fő, amelyet, a pályázatkiíró a pályázók számára forintban folyósít, a támogatottakkal kötött szerződés alapján. A megítélt támogatásból szállásdíj fizetendő a Római Magyar Akadémián. A szállást az Akadémia önköltségi áron biztosítja, amelyet a támogatásban részesülő pályázó köteles igénybe venni.

A támogatottakat a Római Magyar Akadémia 2016. június 1. és 2017. május 31. között fogadja. A pályázható időtartam 30 vagy 60 nap. A támogatott időtartam több részletben való eltöltésére nincs mód, ebben az esetben a pályázható időszakban igénybe nem vett támogatás érvényét veszti.

Benyújtási határidő 2 016. január 20. éjfél.

(forrás: http://www.nka.hu/)