A Pécsi Család- és KarrierPONT Tanácsadó Testület tagjai, köztük Pohl Marietta, a Baranya Megyei Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatója előadást tartottak azon a workshopon, ahol munkáltatók és munkavállalók egyaránt megoszthatták gondolataikat.

A „Munka ÉS Család – A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása és Nő-Köz-Pont létrehozása Pécsett” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00082 számú pályázati projekt elemeként október 15-én, a Civil Közösségek Házában megrendezett workshop célja az volt, hogy a munkáltatók és munkavállalók megoszthassák egymással a tapasztalataikat és közös nézőpontot alakíthassanak ki. Az esemény végén ajánlást is megfogalmaztak.

 

A Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Pécsimami Közhasznú Egyesület közösen nyert el vissza nem térítendő támogatást a Pécsi Család és KarrierPONT létrehozására és működtetésére. A projekt célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése és elterjesztése, a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének előmozdítása, a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében.

A projekt első szakmai eseménye a női foglalkoztatás bővítését célzó workshop volt, melyen Dr. Őri László alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, majd külön munkáltatói és munkavállalói kerekasztal-beszélgetés keretében foglalkoztak a női foglalkoztatás témájával. A szakmai előadások bemutatták a női foglalkoztatásban felmerülő főbb problémaköröket, az új foglalkoztatási formákat és a megye foglalkoztatási tendenciáinak alakulását is.

Az előadásokat a projekt előmozdítása érdekében megalakult Tanácsadó Testület tagjai – a Baranya Megyei Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatója, az Esztergár Lajos Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, a járási vezető védőnő, a Nevelők Háza Egyesület elnöke, és a Pécsi Tudományegyetem egyik kutató egyetemi tanára – tartották, akik szakmai tudásukkal támogatják a projekt sikeres megvalósítását.

Ahogy a kerekasztal-beszélgetésekből kiderült, a KKV szektor biztosít megélhetést a munkavállalók 73%-ának, ám az atipikus foglalkoztatási formák nem elterjedtek. Ez nagyban megnehezíti a család és a munkahely elvárásainak összehangolását a nők számára, mely főként a szülést követően akadályozza a nők munkába való visszatérését. További probléma a vidéki és a budapesti munkáltatók bérezése közötti egyenlőtlenség – a szakképzett munkaerőt elszívják a régión kívüli multinacionális nagyvállalatok, mely a baranyai térségben működő kisebb cégek számára okoz kihívást.

A workshopon a munkavállalók és munkáltatók közösen fogalmaztak meg ajánlást, mely a következőkben olvasható:

 

Szakmai ajánlás

Készítette a Pécsi Család- és KarrierPONT Tanácsadó Testülete

 

Bevezető gondolatok

A női foglalkoztatás bővítése Pécsett elnevezésű program célja az volt, hogy rávilágítson a női munkavállalók speciális helyzetére a munkaerő-piacon. Az ő foglalkoztatásuk holisztikus gondolkodást igényel:

 1. a törvényi szabályozás szellemisége biztonságot nyújtson a női munkavállalóknak
 2. a közösségek (települések) gondoskodjanak esélyegyenlőségi tervek kidolgozásáról és alkalmazásáról; intézményi rendszerük fejlesztéséről – bölcsődei férőhelyek száma – szemléletformáló kezdeményezések támogatásáról; megfelelő számú, minőségű közösségi programról
 3. a munkaadók részéről szükséges egyfajta szemléletváltás: a női lét és szerepeikből adódó teljesítésük elismerése; az atipikus foglalkoztatási formák megismerése, lehetőség szerinti alkalmazása
 4. a női munkavállalók alkalmazkodása a munkaerő-piaci változásokhoz (olyan fejlesztéseken, képzéseken való részvétel, ami növeli a munkavállaláshoz elengedhetetlen kompetenciákat – lásd. digitális analfabetizmus jelensége, nyelvismeret hiánya)
 5. a családok elfogadóbbá válása, ahol az anya megbecsült szerepet tölt be.

 

Szakmai ajánlás a női foglalkoztatás bővítése céljából

Egy munkáltató esetében nincs nagyobb érték, mint a jó humán erőforrás. A hatékony teljesítéshez azonban a munka és magánélet harmóniája nélkül aligha van esély. Pedig, egy anya hatékony és sikeres munkaerő tud lenni abban az esetben, ha a tipikus foglalkoztatási formák helyett rugalmasan foglalkoztatják.

Az atipikus foglalkoztatási formák megismertetése, bevezetése bármely munkáltató típus esetében növelheti a hatékonyságot, amennyiben az adott szereplőkre szabják azokat.  Ennek előnye az, hogy egyensúly alakítható ki a munka és család között.

Mit tehet a munkáltató a cél elérése érdekében?

 • munkaidő-kedvezményt és támogatást adhat a női munkavállalók képzéseihez (át- vagy továbbképzések)
 • folyamatosan mérheti a munkavállalók elégedettségét, az eredménytől függően változtatásokat eszközölhet
 • a jogok és kötelezettségek egyaránt érvényre juthatnak a munkavállalók esetében
 • egyénre szabott motivációs rendszereket dolgozhat ki
 • a kisgyermekét otthon gondozó anyával a munkáltató folyamatosan tartsa a kapcsolatot, az őt érintő változásokról tájékoztassa
 • a kisgyermekét otthon gondozó anya munkavállalóként kimagaslóan  jó tulajdonságokkal bír (felelősségteljes, érett, tudatos, jó szervező, közvetlen, fejlett problémamegoldó képessége van, motivált, stabilitásra törekszik), amikre építkezni lehet és érdemes
 • amennyiben a munka jellege lehetővé teszi, adjon módot a táv- és részmunkára, a rugalmas munkarend alkalmazására
 • csökkentheti a túlóra terheket
 • igyekezzen csökkenteni a mentális terhelést
 • érje el, hogy a női munkavállaló megbecsült és fontos legyen, ezzel is motiválva őt a munkavégzésben.

A családbarát munkahelyek kialakítása komoly gazdasági érdek, hiszen ezáltal csökkenthető a régióból történő elvándorlás. A kiöregedő munkatársak pótlása, a fiatal munkaerő betanítása már most stratégiai gondolkodást igényel (főleg a hiányszakmákban), amire jó példa lehet a nyugdíjas-fiatal generációs mentorprogram (lásd. Baranya Megyei Vállalkozói Központ).

A családbarát munkahelyek kialakítása komoly gazdasági érdek, hiszen ezáltal csökkenthető a régióból történő elvándorlás. A kiöregedő munkatársak pótlása, a fiatal munkaerő betanítása már most stratégiai gondolkodást igényel (főleg a hiányszakmákban), amire jó példa lehet a nyugdíjas-fiatal generációs mentorprogram (lásd. Baranya Megyei Vállalkozó Központ).

 

Összegzés

A női foglalkoztatás bővítése Pécsett című rendezvényünkön megvitattuk a női munkavállalók jelenlegi helyzetét valamint a munkaadói és munkavállalói oldal véleményét a helyzet mutatóinak javítása érdekében.A következtetésünk az, hogy átfogó munkával elő kell segíteni azt, hogy családbarát munkahelyek jöjjenek létre, ahol atipikus formában történik a foglalkoztatás.

Ez a folyamat nem tud megvalósulni a vonatkozó törvényi szabályozás változása, hosszútávon gondolkodó településvezetők, munkaadók, a munkaerő-piacon való hatékony szereplésben motivált női munkavállalók és az anyák munkába állását támogató intézmények és családok nélkül.

A településünkön is fenyegető munkaerő-hiány csökkentése érdekében egyre növekszik az igény a képzésekre, átképzésekre, melyek megvalósításában ismert és elismert képzőhelyek működhetnek közre.Pécs jövője szempontjából stratégiai fontosságú, hogy a munkaerő-piac jelenlegi helyzetére hogyan reagál. A cél érdekében hálózatosodásnak kell kialakulnia és az abban szereplőknek egy emberként kell koncentrálnia a foglalkoztatási mutatók, azon belül is a nőket érintő mutatók javítására.

Fenti célok megvalósulását a jó gyakorlatok láttatása, azaz a nyilvánosság mozdíthatja jó irányba.

 

A Pécsi Család- és KarrierPONTról

A 2020 novemberéig tartó projekt keretében a szemléletformáló programokon túl ingyenes képzésekkel, munkajogi-, álláskeresési – és vállalkozási tanácsadással és „gyerektaxi” szolgáltatással várják a nőket a Pécsi Család és KarrierPONT-ban (7621 Pécs, Váradi Antal utca 7/2), míg a munkáltatók rugalmas foglalkoztatás iránti érzékenyítését számos workshop és előadás szolgálja.

A Pécsi Család és KarrierPONT elérhetőségei:

Cím: Pécs, Váradi Antal utca 7/2. (Vasutas Művelődési Ház udvarában)
Telefonszám: +36 30 543 46 35
E-mail cím:

Nyitvatartási, ügyfélfogadási idők:
Hétfő: 9.00 – 15.00
Kedd: 9.00 – 13.00
Szerda: 11.00 – 17.00
Csütörtök: 9.00 – 13.00
Péntek: 9.00 – 13.00

 

Pécs, 2018. október 15