Információink szerint néhány héten belül megjelenik a fiatal gazda pályázati kiírás.
Az előző évek tapasztalata alapján az alábbi információkat tudjuk nyújtani a pályázatról:

A fiatal gazda pályázat célja:
• A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának,
• a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása,
• a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása,
• a vidék népességmegtartó képességének növelése
• valamint a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.
A fiatal gazda pályázat jellege, a támogatás mértéke
A támogatás jellege: vissza nem térítendő támogatás,
• 90%-át az MVH előre kifizeti
• a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának lehívására külön kifizetési kérelem benyújtását követően-, a jogcímrendeletben meghatározott feltételek teljesítését követően kerülhet sor.

A fiatal gazda pályázat igénylésének feltételei:
A támogatás abban az esetben igényelhető, ha a fiatal gazda:
• a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de 40. életévét még nem töltötte be;
• a jogcímrendelet mellékleteiben meghatározott mezőgazdasági szakképzettségek és végzettségek közül valamelyikkel rendelkezik;
• vállalja, hogy a mezőgazdasági tevékenységet 5 éven keresztül egyéni vállalkozóként, valamint főtevékenységként végzi;
• vállalja, hogy részt vesz az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett képzésen.