Várhatóan 2017 februárban nyílik meg a falusi turizmus fejlesztését célzó pályázati felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg jelentős, 35,94 milliárd forint. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 50.000.000 Ft, a támogatási intenzitás mértéke a fejlesztési helyszíntől függően: 50%, 60%, vagy 70%-os. A végleges felhívás várhatóan még decemberben megjelenik, a támogatási kérelmek benyújtására pedig ezt követően várhatóan januártól lesz lehetőség.

A pályázatra azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik az alábbi kategóriák valamelyikének megfelelnek:

1. Aktív mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
– a támogatással érintett tevékenysége nem Annex I. termék feldolgozására irányul.

2. 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
– a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
– székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen van;
– a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

3. Természetes személy abban az esetben jogosult a támogatásra, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

– a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. és 4. számú mellékletekben felsorolt településen életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik és 18. életévét betöltött természetes személy.
– bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat.

4. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
– a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
– a támogatással érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő,
– bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat.

A Balaton Kiemelt Üdülő Körzet területén tervezett fejlesztés esetén az alábbi feltételeket teljesítők is igényelhetnek támogatást:
– 2016.09.01. előtt igazolható módon szálláshelyadó,
– TEÁOR szám alapján agroturisztikával foglalkozó,
– az utolsó lezárt üzleti év árbevételének minimum 25%-a szálláshely szolgáltatásból származik,
– bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat.

A támogatás összege a falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó ingatlan építésére, vásárlására, bérlésére vagy fejlesztésére is fordítható, valamint a falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó új gépek és berendezések vásárlására vagy lízingelésére is felhasználható.

A támogatási intenzitás mértéke 50%, de a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletre tekintettel a fejlesztés helye szerinti település(ek)re vonatkozóan az alábbiak szerint alakul:
– „kedvezményezett” járásban lévő településen: 60%-os támogatási intenzitás,
– „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő települések esetében pedig 70%-os támogatási intenzitás is elérhető.